Vanessa Lobo

Vanessa Lobo

Advanced Essences Registered Practitioner ® nº ESP-2011-03D
terapeuta FLORAL® en flores de Bach nº Ba-0909N
terapeuta FLORAL® en flores de California nº Ca-1012B
terapeuta FLORAL® en flores de Australia(Bush) nº Bs-1012B
terapeuta FLORAL® en orquídeas de Machu Picchu nº Mp-1004D