Engracia Navinés

Engracia Navinés

Practitioner de terapeuta FLORAL® nº ESP-2011-0111A

Advanced Essences Registered Practitioner ® nº ESP-2011-03F
Practitioner® en flores de Bach
terapeuta FLORAL® en flores de Bach nº Ba-0609C
terapeuta FLORAL® en flores de California nº Ca-0806C
terapeuta FLORAL® en flores de Australia(Bush) nº Bs-0909C
terapeuta FLORAL® en orquídeas de Machu Picchu nº Mp-0907B